Saturday, October 1, 2016

#နာမည္နဲ႔စိတ္ဓါတ္

ျမန္မာ့သတင္းထူးသတင္းဦးမ်ား

သင့္ရဲ႕ နာမည္ကုိ ၾကည့္ျပီး သင့္ရဲ႕ စိတ္ေန သဘာဝ ကုိ
အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ လို႔ ရတဲ႔ နည္း ရွိတယ္ ။ကြ်န္ေတာ္
ေျပာတာ ဟုတ္ဖူး ေနာ္ ။ အဘ ဂ်ာနယ္က ကူးထားတာ။
သင့္ရဲ႕လူသိမ်ားေသာအမည္ကုိေအာက္ပါအတုိင္းတြက္ပါ။

အ-အာ-ဥ-ၾသ - ဧ = ၁
က-ခ-ဂ ဃ -င = ၂
စ-ဆ-ဇ-ည-စ် = ၃
ရ-ယ-လ-၀ = ၄
ဖ-ပ-ဘ-မ-ဗ = ၅
သ-ဟ = ၆

ဓ-ဒ-န-တ-ထ - ဌ = ၇
ဥပမာ -
ေဇာ္ ေဝ ထြန္း = ၃ + ၄ + ၇ = ၁၄ = ၅
၅ - ရလွ်င္ - မိတ္ေဆြသည္ သည္းခံစိတ္ ရွိ ျပီး စိတ္ ရွည္ သူျဖစ္၏။ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱ ရားကိုလည္း
နားလည္သူျဖစ္၏။ အေပါင္းအသင္းေပါင္းရာတြင္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေပါင္းတတ္
သူျဖစ္ သည္ ။ စိတ္ခံစားမႈလြယ္ကူေသာ္လည္း မ်ဳိသိပ္ႏိုင္ သူ ျဖစ္သည္ ။
သူတစ္ပါးအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွိသည္။ မိတ္ေဆြသည္ စိတ္ဆိုး ခဲ၏ ။
စိတ္ဆိုးလွ်င္ လည္း ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မ ေျပ တတ္ေပ။ မိတ္ေဆြသည္ မိသားစု၊ သားသမီးအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သားသမီးအက်ဳိးမ ခံ စား ရ တတ္ ေပ ။
သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေနထိုင္ တတ္ သူျဖစ္သည္။ ၾကင္ နာ စိတ္ႀကီးမားသူ လည္းျဖစ္သည္။
ရက္ေရာမႈရွိသည္။ မည္သည့္အခါမွ် တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္တတ္။ အႀကီးအက်ယ္
မ ေက် မနပ္ ျဖစ္ ပါက မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မ ေထာက္ထားဘဲ လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ပစ္တတ္သည္။
မိတ္ေဆြသည္ အ ေပ်ာ္ အပါးကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း လုပ္ ရ မည့္ အလုပ္ႏွင့္ စည္းျခားထား
သူ ျဖစ္ သည္။ တစ္ခါတစ္ ရံ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္းတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ ရံ မိမိ၏အရည္
အခ်င္းထက္ ေလ်ာ့၍ ပင္ မိမိကိုယ္ကို အမွတ္ေပးတတ္သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ သင္ သည္ ေကာင္းမြန္ေသာသူတစ္ျဖစ္သည္မွာ မလြဲေပ။ ........ တဲ႔ ။
ကြ်န္ ေတာ္ က ေတာ့ ok သြားျပီ ။ ခင္ ဗ်ား တို႔ ေကာ ဗ်ာ ။
၁ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္သူျဖစ္၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ျပင္းထန္သူျဖစ္၏။ ျပတ္သားထက္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိသူျဖစ္၏။ လမ္းရိုးလမ္းေဟာင္းကို မလိုက္တတ္ဘဲ ဆန္းသစ္တီထြင္တတ္သူျဖစ္၏။ အယူအဆ ခိုင္မာရ်္ ေခါင္းမာသူလည္းျဖစ္၏။ လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္တတ္သူလည္းျဖစ္၏။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္၏။ က်န္းမာရ်္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာသူျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးအေပၚ စာနာတတ္ရ်္ ကူညီတတ္သူလည္းျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ တုန္႔ျပန္မႈ၊ ေက်းဇူးျပဳမႈကိုမူ မရတတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ ဂရုျပဳမႈ၊ အေလးထားမႈမ်ား မခံစားရတတ္ေပ။ မိတ္ေဆြကို အကဲခတ္ရ်္ ေ၀ဖန္ရန္ မ်ားစြာခက္၏။ အမ်ားႏွင့္ တပူးတြဲတြဲ မေနတတ္ေပ။ လြတ္လပ္စြာေနရ်္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္သူျဖစ္၏။ ေခါင္းမာေသာ္လည္း သည္းခံတတ္၏။ မိတ္ေဆြ၏ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းတစ္ခုကို အမ်ားသူငါက ေတြ႕ျမင္ေပလိမ့္မည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္သည္။ စိတ္စြမ္းအင္ ႀကီးမားသည္။ မိမိ၏ ခံစားမႈကို မေပၚလြင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ အထင္လြဲမႈကို မၾကာခဏ ခံရတတ္သည္။
မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာအရာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာလူျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကို အားမကိုးတတ္ေပ။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ အရည္အခ်င္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ။
၂ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသူျဖစ္သည္။ လိမြာပါးနပ္သူလည္းျဖစ္သည္။ ကိစၥတိုင္း အမွားမက်ဴးလြန္မိေစရန္ သတိႏွင့္ေနထိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ...ကို ခံရသူလည္းျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္အားငယ္ျခင္းတို႔ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။
စိတ္ကူးစိတ္သန္း အလြန္ေကာင္းသည္။ မိတ္ေဆြ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္း...မႈသည္ မိတ္ေဆြဘ၀ကို ေကာင္းက်ဳိးေပးလိမ့္မည္။ ခံစားခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ သီခ်င္းေရးဆရာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
စိတ္ပူပန္မႈလည္း အလြန္ႀကီးမားသည္။ ေသးငယ္ေသကိစြကိုပင္ ပူပန္တတ္သည္။ စိတ္ဓာတ္မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားတတ္သည္။ တံု႔ျပန္မႈျမန္ျခင္းေၾကာင့္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ယံုၾကည္မိသူ၊ ေလးစားမိသူအေပၚ စြဲစြဲလမ္းလမ္း္ျဖစ္တတ္သည္။ ခ်စ္ခင္မႈ အားႀကီးသည္။
အစစအရာရာကို သတိႏွင့္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ တစ္ဦးတည္း ဦးေဆာင္မႈကို မလုပ္ဘဲ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ပူးတြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ရမွ ေက်နပ္သူျဖစ္သည္။ စကားေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ စာေပအေရးအသား ေကာင္းတတ္သည္။
အိမ္တြင္ေနျခင္းကို မေပ်ာ္ပိုက္ဘဲ အျပင္တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္သည္။ ဘ၀တြင္ ကံဇာတာေကာင္းသူမ်ားထဲတြင္ ပါသည္။
၃ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ အၿမဲပင္ အလုပ္ရႈပ္ေနတတ္သည္။ ေရာက္ရွိေသာအေျခအေနတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကို အားလပ္ခြင့္မေပးဘဲ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကို လုပ္ေနတတ္သူျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာကိစြမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားတတ္သည္။ ဥပမာ - အားကစားလိုက္စားရင္း အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းကို စိတ္မ၀င္စားတတ္ေပ။
ဆက္ဆံေရး အလြန္ေကာင္းမြန္...ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို စိတ္၀င္စားေအာင္ ေျပာ ႏုိင္သူလည္းျဖစ္၏။ စိတ္ကူး စိတ္သန္း အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အကင္းပါးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္ပါး၏ ခံုးတံုးလုပ္ျခင္း၊ ႏွပ္ခ်ျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ ခံရမည္မဟုတ္ေပ။
အခြင့္အေရးပိုယူျခင္း၊ သစြာေဖာက္ျခင္းမ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ် မလုပ္တတ္။ လံု႔လ၀ိရိယရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ ခပ္တည္တည္ ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြနည္းသူလည္းျဖစ္သည္။ နည္းေသာမိတ္ေဆြေတြက သစၥာရွိသည္။
ျမင့္မားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိတတ္သူလည္းျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္သူလည္းျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းေသာ္လည္း ၀ါ၀ါျမင္တိုင္း ဦးခ်မည့္သူမဟုတ္ေပ။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မယံုတတ္ေပ။ ယံုၿပီဆိုလွ်င္လည္း စြဲၿမဲတတ္သည္။
အခက္အခဲေတြ႕ပါက စိတ္ကူးယဥ္မေနဘဲ လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းတတ္သူလည္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ မိတ္ေဆြသည္ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ဦးဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
၄ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဟာ တစ္ျခားသူ နဲ႔ မတူပဲ တမူ ထူးျခားေနတယ္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိတဲ့ မ်က္ႏွာမိ္်ဳး ရွိတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ မိတ္ဖြဲ႕လို႔ မရဘူး။ တစ္နည္း တစ္ဖံု ခြတီးခြက် ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ အမ်ားတကာနဲ႔လည္း အယူအဆခ်င္း မတူပဲ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ကြာဟေနတတ္တယ္။ စည္းကမ္းေတြ အမိန္႔ေတြကို မနာခံ တတ္ဘူး။ (၄)-ဂဏန္း သမားေတြဟာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ရတနာပံု ဆိုက္သလို ႀကီးပြား တတ္တယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ရွိရင္လည္း အနည္းစုပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီ အနည္းစုကလည္း သူ႕အေပၚ အင္မတန္ သစၥာရွိတဲ့ လူေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သုိက္တို႕ နတ္တုိ႕ ဘုိးေတာ္တုိ႕ကုိ ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။
၅ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ သည္းခံစိတ္ ရွိ ျပီး စိတ္ ရွည္ သူျဖစ္၏။ တာ၀န္ႏွင့္၀တ္တရားကိုလည္း
နားလည္သူျဖစ္၏။ အေပါင္းအသင္းေပါင္းရာတြင္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေပါင္းတတ္
သူျဖစ္ သည္ ။ စိတ္ခံစားမႈလြယ္ကူေသာ္လည္း မ်ဳိသိပ္ႏိုင္ သူ ျဖစ္သည္ ။
သူတစ္ပါးအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွိသည္။ မိတ္ေဆြသည္ စိတ္ဆိုး ခဲ၏ ။
စိတ္ဆိုးလွ်င္ လည္း ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မ ေျပ တတ္ေပ။ မိတ္ေဆြသည္ မိသားစု၊ သားသမီးအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သားသမီးအက်ဳိးမ ခံ စား ရ တတ္ ေပ ။
သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေနထိုင္ တတ္ သူျဖစ္သည္။ ၾကင္ နာ စိတ္ႀကီးမားသူ လည္းျဖစ္သည္။
ရက္ေရာမႈရွိသည္။ မည္သည့္အခါမွ် တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္တတ္။ အႀကီးအက်ယ္
မ ေက် မနပ္ ျဖစ္ ပါက မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မ ေထာက္ထားဘဲ လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ပစ္တတ္သည္။
မိတ္ေဆြသည္ အ ေပ်ာ္ အပါးကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း လုပ္ ရ မည့္ အလုပ္ႏွင့္ စည္းျခားထား
သူ ျဖစ္ သည္။ တစ္ခါတစ္ ရံ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္းတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ ရံ မိမိ၏အရည္
အခ်င္းထက္ ေလ်ာ့၍ ပင္ မိမိကိုယ္ကို အမွတ္ေပးတတ္သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ သင္ သည္ ေကာင္းမြန္ေသာသူတစ္ျဖစ္သည္မွာ မလြဲေပ။
၆ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ သည္းခံစိတ္ရွိၿပီး စိတ္ရွည္သူျဖစ္၏။ တာ၀န္ႏွင့္၀တ္တရားကိုလည္း နားလည္သူျဖစ္၏။ အေပါင္းအသင္းေပါင္းရာတြင္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေပါင္းတတ္သူျဖစ္သည္။ စိတ္ခံစားမႈလြယ္ကူေသာ္လည္း မ်ဳိသိပ္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။
သူတစ္ပါးအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရွိသည္။ မိတ္ေဆြသည္ စိတ္ဆုိးခဲ၏။ စိတ္ဆိုးလွ်င္လည္း ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မေျပတတ္ေပ။ မိတ္ေဆြသည္ မိသားစု၊ သားသမီးအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သားသမီးအက်ဳိးမေပးလွေပ။
သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေနထိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ၾကင္နာစိတ္ႀကီးမားသူျဖစ္သည္။ ရက္ေရာမႈရွိသည္။ မည္သည့္အခါမွ် တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္တတ္။ အႀကီးအက်ယ္ မေက်နပ္မႈျဖစ္ပါက မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မေထာက္ဘဲ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ပစ္တတ္သည္။
မိတ္ေဆြသည္ အေပ်ာ္အပါးကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း လုပ္ရမည့္အလုပ္ႏွင့္ စည္းျခားထားတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္းတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိ၏အရည္အခ်င္းထက္ ေလ်ာ့ရ်္ပင္ မိမိကိုယ္ကို အမွတ္ေပးတတ္သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ သင္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာသူတစ္ျဖစ္သည္မွာ မလြဲေပ။
၇ - ရ လွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ ညဏ္ရည္ညဏ္ေသြးေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ထက္လည္း အလြန္ထက္ျမတ္သည္။ အရာရာကို မွန္ကန္စြာ ေတြးေခၚ ဆံုးျဖတ္တတ္သူျဖစ္သည္။ တစ္ယူသန္ ေခါင္းမာတတ္သူလည္းျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါး၏ ...ထင္...ျမင္ခ်က္ကို မ်ားစြာ အေရးမထားတတ္သူလည္းျဖစ္သည္။
စိတ္လႈပ္ရွားမႈ လြယ္ကူေသာ္လည္း ခံစားမႈမ်ားစြာ မရွိတတ္ေပ။ မိတ္ေဆြတြင္ ေကာင္းေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခု ရွိေနတတ္သည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမွာ အရာရာကို ဂရုစိုက္ ေလ့လာတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမွာ ထူးျခားေသာ ဟန္အမူအရာ၊ အသံေနအသံထား ရွိတတ္၏။
ေဒါသျဖစ္လြယ္ေသာ္လည္း ေျပေပ်ာက္မႈျမန္ဆန္တတ္၏။ သစ္လြင္ေတာက္ပေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို မႏွစ္သက္တတ္ေပ။ မိတ္ေဆြလုပ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ကို ေႏွာင့္ယွက္ပါက လြန္စြာပင္ မုန္းတီးတတ္သူျဖစ္သည္။
မိသားစုအေပၚ သံေယာဇဥ္အလြန္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမွာ ထူးျခားေသာ သံလိုက္ဓာတ္မ်ား၊ ညိဳ႕ဓာတ္မ်ား၊ သမထစြမ္းရည္မ်ား ရွိေနတတ္သည္။
မိတ္ေဆြသည္ တီထြင္တတ္ေသာညဏ္ရွိ၏။ မိတ္ေဆြႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ဆံုဆည္းသူမ်ားက မိတ္ေဆြတြင္ တစ္စံုတစ္ခု ထူးျခားေနသည္ဟု ထင္မွတ္သြားတတ္၏။
၈ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ လက္ေတြ႕က်က် ေတြးေခၚတတ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ကိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုလိုခ်င္ၿပီဆိုလွ်င္ တမ္းတမ္းစြဲျဖစ္တတ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ရ်္ ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္ေအာင္ လုပ္တတ္သူလည္းျဖစ္၏။
မၾကာခဏ သူတစ္ပါး၏ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈကို ခံရတတ္သည္။ အစဥ္သျဖင့္ အားနည္းသူဘက္က ပါ၀င္ ကူညီတတ္သူျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္ကို လြန္စြာအားကိုး၏။ သူတစ္ပါးကို အထင္မႀကီးတတ္လွေပ။ ထက္ျမက္ပါးနပ္ေသာသူျဖစ္၏။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟုသုတရွိသူလည္းျဖစ္၏။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟုသုတရွိသူလည္းျဖစ္သည္ ။ စာေပေရးသားမႈ ေျပာင္ေျမာင္တတ္သည္။
အခ်ဳိးက်က် ၀တ္စားရ်္ အထက္တန္းက်က် ေနထိုင္တတ္သူျဖစ္သည္။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်တတ္သည္။ ဒုကြမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္တိုးေသာ္လည္း ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္သူျဖစ္သည္။
၉ - ရလွ်င္
မိတ္ေဆြသည္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာသူျဖစ္သည္။ စိတ္ဆိုးလြယ္၊ ေဒါသျဖစ္
လြယ္တတ္၏။ စိတ္ႀကီးသေလာက္ ဇြဲလည္းျဖစ္သူျဖစ္၏။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို မႏွစ္သက္တတ္။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ လုပ္တတ္သည္။
ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ စကားေျပာဟန္ပန္မွာ အမိန္႔ေပး၊ ၾသဇာေပးသကဲ့သို႔ ရွိတတ္၏။ စကားအေခ်အတင္ေျပာမႈ၊ ျငင္းခုန္မႈကို အ...လြန္ႏွစ္သက္တတ္သူျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးေသာ္လည္း မိမိစိတ္ကိုမိမိ ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ တားျမစ္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္တတ္သည္။ မိမိဘာသာ အသိတရားႏွင့္ မလုပ္သင့္သည္ကို ေရွာင္တတ္သည္။ စိတ္စြမ္းအင္ႀကီးမားသူျဖစ္၏။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္ရ်္ မွန္ကန္တတ္သူျဖစ္သည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာဘ၀ကို မိမိဘာသာ ႀကိဳးစားရ်္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ မိတ္ေဆြသည္ လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
Credit: Zaw Wai Htun

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...