Wednesday, November 2, 2016

``တစ္ခြက္တစ္ဖလား.....ဘဝမ်ားစြာ..``

Aungsoe Petroleum

က်မတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တစ္ခါတရံ၌ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ၾကားရေလ့ရွိသည္ ။
တခ်ိဳ႕ကအရက္ေသာက္ျခင္းကို လူမႈေရးဟုေခါင္းစဥ္တပ္သည္ ။ တခ်ိဳ႕က သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအရက္ေသာက္၍စကားေျပာဆိုျခင္း က ပို၍ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုသည္ ။ တစ္ခါတေလပါပဲ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဟုထင္ျမင္တတ္ၾကကာ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ဟုပင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီးႀကီးတပ္ၾကသည္ ။ အရက္ေလး တစ္ခါတေလပဲေသာက္တာ က်န္တာအားလံုးေကာင္းတဲ့ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ပါဟုဆိုတတ္ၾကသည္ ။
သို႔ေသာ္ ထိုအရက္ကေလးကပင္ က်န္တာအားလံုးကို အေကာင္းမွအဆိုးသို႔တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲသြားေစတာကို သတိမမူမိၾကေပ ။
ဘာသာေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လၽွင္ ..အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ ငါးပါးသီလမွ တစ္ပါးကိုက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ထိုတစ္ပါးတည္းကပင္ က်န္ေလးပါးကို က်ဴးလြန္မိေအာင္ လွံု႔ေဆာ္ေပးႏိုင္သည္ ။
အရက္သည္လည္း စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာမူးယစ္ေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ အရက္ေၾကာင့္ မူလစိတ္ေပ်ာက္ေသာအခါ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၿပီး လူသတ္မိသည့္အခါ ပါဏာတိပါတကံကို အလိုအေလၽွာက္ခ်ိဳးေဖာက္မိၿပီးသားျဖစ္မည္ ။ မိန္းမကိစၥကို ဝါသနာမပါသည့္တိုင္ ၾကံဳႀကိဳက္ပါကက်ဴးလြန္မိႏိုင္မည္ ။ စိတ္အေျခအေနေျပာင္းကာ မိသားစုဝင္မ်ားကိုျဖစ္ေစ မေျပာသင့္တာေျပာမိ မလုပ္သင့္တာလုပ္မိမည္ ။ အရက္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ားကားေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေပ ။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါအရက္ေသာက္ျခင္းကိုပင္ ေခတ္မွီေသာ ကိစၥတစ္ခုဟုသတ္မွတ္ကာ မေသာက္ဖို႔တားျမစ္သူ ၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေသာက္၍ကိုယ္ကမေသာက္လၽွင္ပင္ ေခတ္ေနာက္က်၍ ေခတ္မမွီအျမင္မက်ယ္သူဟု ယူဆတတ္ၾကျပန္သည္ ။
အရက္ေသာက္ျခင္းကိုမႏွစ္သက္သူသည္ အရက္အေၾကာင္းကို ဥာဏ္မမွီသူမဟုတ္ ၊ အရက္ေသာက္သူမ်ားကသာ အရက္ကိုလက္မခံႏိုင္သူ၏ အေတြးအေခၚစံခ်ိန္စံႏႈန္းကို ဥာဏ္မမွီႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
အမွန္တကယ္ေတာ့ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာျပသနာမ်ားသည္ ..တိုက္ရိုက္ျဖစ္သည္မဟုတ္ဘဲ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ပြားၾကသျဖင့္သာ အရက္ကို တိုက္ရိုက္စြပ္စြဲဖို႔ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္ ။
အခါတစ္ပါးက ME ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္ အရာရွိတစ္ေယာက္သည္ အရက္ကိုႀကိဳက္၍ေသာက္၏ ။ သူ႔တြင္ ထိုအရက္ေသာက္တာေလးသာ ရွိလ်က္တျခားဘာမွအျပစ္မရွိ မိသားစုအေပၚ တာဝန္ေၾကေသာေယာက်ာ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ၊ မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္ အႏြံတာခံတတ္ေသာေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။
ဇနီးျဖစ္သူကလည္း သူ႔ေရွ႕တြင္မေသာက္ဖိုသာတားႏိုင္ပီး ကြယ္ရာမွာမေသာက္ဖို႔မတားႏိုင္ရွာေခ်။သို႔ေသာ္ .. ေနျပည္ေတာ္သို႔ အစည္းအေဝးသြားသည့္အခါ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အတူေသာက္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းဆိုင္ကယ္ႏွင့္အျပန္တြင္ ေျမာင္းထဲသို႔ျပဳတ္က်ကာ မနက္လင္းအားႀကီးက်မွရဲကေတြ႕သည့္အခါ အသက္မရွိရွာေတာ့ေပ ၊ ဘယ္ေလာက္ႏွေမ်ာစရာေကာင္းသနည္း ။ အရက္ႏွင့္အသက္ကို လဲလွယ္ရရွာေလသည္ ။
တစ္ခါတစ္ရံ၌တခ်ဳိ႕ေသာအရက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ျပသနာမ်ားသည္ လူသိရွင္ၾကားထြက္ေပၚမလာတတ္ ။ အရက္ကို အလြန္အမင္းႀကိဳက္သူသည္ မိန္းမအေပၚစိတ္ဝင္စားမွာေလ်ာ့နည္းတတ္သျဖင့္ .. ဇနီးမယားက ထြက္ေပါက္ရွာသာယာမႈရွာသြားၿပီး အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲရသည္မ်ားလည္းရွိတတ္ျပန္သည္ ။
အရက္ႀကိဳက္ေသာ ေယာက်ာ္းအမ်ားစုသည္ .. ဒီတစ္ခုပဲလုပ္တာ က်န္တဲ့တာဝန္မပ်က္ကြက္ဘူးဟု ကာဘာယူေလ့ရွိၾကသည္ ။ ေယာက်ာ္းတို႔ျပဳအပ္သည့္ အဆင္တန္ဆာတစ္ခုဟုယူဆလိပ္ျပာလံုတတ္ျပသည္ ။
သို႔ေသာ္မည္မၽွပင္ စည္းကမ္းတက်ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ.. ထိုသို႔ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး စိတ္ဆင္းရဲၿပီဆိုလၽွင္ ထိုသူသည္ မိသားစုအေပၚစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ abuse လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။
တစ္ခါတရံတြင္ မိဘျဖစ္သူ၏ အရက္ေသာက္ျခင္းကို သားသမီးျဖစ္သူက မႏွစ္မ်ိဳ႕ေသာ္လည္းတားျမစ္ဖို႔အားမတန္၍ ငံု႔ခံ ေနရလၽွင္လည္း သားသမီးအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ abuse လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
အရက္သမားတခ်ိဳ႕သည္ မိသားစုအေပၚတြင္ ငါကနင္တို႔ကို ဒါေတြ ဒါေတြ လုပ္ေပးထားတာ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါအရက္ေသာက္တာေတာ့ နင္လက္ခံရမယ္ ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ိဳးႏွင့္ အၾကပ္ကိုင္ေလ့ရွိတတ္ၾကသည္ ။
မိသားစုလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးထားသျဖင့္ သူတို႔ ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုမပိတ္ပင္ရဟူေသာ သေဘာထားမ်ိဳးလည္းရွိတတ္ၾကရာ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ထိုလုပ္ရပ္ကို လက္ခံႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ လက္မခံႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေအာင့္အည္းသည္းခံၾကရရွာသည္ ။
ယခုအခါ ေတာအရပ္ေဒသတို႔တြင္ အရည္အေသြးမမွီေသာ အရက္မ်ားကိုေသာက္သံုးရင္းအသက္တိုၾကရရွာၿပီ။ ဘဝမ်ားစြာ ပ်က္ရရွာၿပီ ။
သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အရက္ဆိုေသာအရာကေတာ့ေရာင္းေကာင္းျမဲ ေရာင္းေကာင္းဆဲ ။
ေသာက္သူေတြကလည္းမက္မက္စက္စက္ေသာက္ေနၾကဆဲ။
အရက္ေသာက္ျခင္းအတြက္ ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနၾကဆဲ ။
ေသသူေတြလည္း ေသေနၾကဆဲ ။
လူတို႔ဆင္ျခင္တုန္တရား အားနည္းျခင္းကို ေရာင္းေကာင္းလွေသာအရက္မ်ားက သက္ေသျပဆဲပင္ျဖစ္ေတာ့သည္ ။
ပုညခင္
၈.၁၀.၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...