Wednesday, May 29, 2019

ေလ့လာၿပီး ေတြးစရာ

တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ ေနာက္ ဆက္ တြဲ Huawei ကု မၸ ဏီ အ ေရး ယူ ခံ ရ တဲ့ ကိ စၥ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး Huawei CEO က စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ စ ကား တစ္ ခြန္း ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ အဲ့ ဒါ က " တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ အ ေျခ ခံ က ပ ညာ ေရး အ ဆင့္ မ တူ မႈ ေၾကာင့္ " လို႔ ဆို တဲ့ စ ကား ပဲ ။ CCTV မွာ ေျပာ ခဲ့ တာ ။ ဆက္ ၿပီး သူ က " တ ကယ္ လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ပ ညာ ေရး ကို အာ ရံု စိုက္ မ ထား ရင္ တစ္ ေန႔ ေန႔ ဆင္း ရဲ တြင္း ထဲ ျပန္ ေရာက္ သြား လိမ့္ မယ္ " လို႔ ေျပာ ခဲ့ တယ္
။ ေနာက္ ၿပီး " နိုင္ ငံ တစ္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ ႂကြယ္ ဝ မႈ ကို ရုပ္ ဝ တၳဳ ပိုင္း ေတြ နဲ႔ ပဲ မ ဆံုး ျဖတ္ သင့္ ပဲ အ ေတြး အ ေခၚ ယဥ္ ေက်း မႈ ပ ညာ ေရး တို႔ လို ကိုင္ တြယ္ လို႔ မ ရ တဲ့ အ ရာ ေတြ နဲ႔ လည္း ဆံုး ျဖတ္ သင့္ တယ္ " လို႔ ထပ္ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ ကြန္ ျမဴ နစ္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ရွား ပါး လြန္း တဲ့ အ ယူ အ ဆ ကို ကိုင္ တြယ္ ထား နိုင္ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ တယ္ ။ Huawei CEO ေျပာ တာ အ ရမ္း မွန္ တယ္ ။ အ ခု တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ရယ္ ၊ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို ေထာက္ ခံ ေန တဲ့ သူ ေတြ ရယ္ ကိုယ္ တိုင္ မ သိ ၾက ေသး တာ ႂကြယ္ ဝ ခ်မ္း သာ မႈ ဆို တဲ့ ပိုက္ ဆံ ရဲ႕ အ ေပၚ မွာ အ မ်ား ႀကီး က်န္ ေန ေသး တယ္ ဆို တာ ကို မ သိ ၾက ေသး တာ ပါ ။ ေငြ ေၾကး ခ်မ္း သာ တာ ရဲ႕ အ ေပၚ မွာ က်န္း မာ တာ ေတြ ၊ လြတ္ လပ္ တာ ေတြ ၊ ေပ်ာ္ ရႊင္ တာ ေတြ ၊ ခ်စ္ ခင္ ေလး စား တာ ေတြ ၊ ဂုဏ္ သိ ကၡာ ေတြ ၊ ယံု ၾကည္ မႈ ေတြ အ မ်ား ႀကီး က်န္ ပါ ေသး တယ္ ။ တစ္ ခု ခု ကို ဆံုး ရံႈး လိုက္ ရ မွ ေငြ ေၾကး က ဘာ မွ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တာ ကို သိ သြား တတ္ ၾက ပါ တယ္ ။ ပ ညာ နည္း တဲ့ သူ ေတြ က ေတာ့ အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ေတြ ဆံုး ရံႈး သြား လည္း ပိုက္ ဆံ ရွိ ရင္ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ထင္ ေန ၾက တုန္း ပဲ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ တိုး တက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး မႈ က က မာၻ ေပၚ မွာ ရွိ တဲ့ တစ္ ျခား နိုင္ ငံ ေတြ အ တြက္ အ က်ိဳး ျဖစ္ ေစ ရင္ ေကာင္း မြန္ တဲ့ ကိ စၥ ျဖစ္ ေစ မွာ ပါ ။ သို႔ ေပ မယ့္ တ ရုတ္ တို႔ ရဲ႕ ဗီ ဇ ဓ ေလ့ စ ရိုက္ အ ရ က မာၻ ့အ ဆင့္ နဲ႔ အံ ဝင္ ေအာင္ ေလ့ က်င့္ ယူ ၾက ရ ပါ လိမ့္ အံုး မယ္ ။ ပိုုက္ ဆံ ရွိ ရင္ ႀကိဳက္ တာ လုပ္ လို႔ ရ တယ္ ဆို တာ အ ေျခ ခံ အ ဆင့္ မွာ ပဲ ရွိ ပါ ေသး တယ္ ။ ေျပာ ရ ရင္ တ ရိ စၧာန္ ဘ ဝ ထက္ အ နည္း ငယ္ သာ ျမင့္ တဲ့ ယဥ္ ေက်း မႈ အ ဆင့္ ရွိ လူ ေတြ နဲ႔ အဲ့ ဒီ လူ ေတြ က်က္ စား တဲ့ ပတ္ ဝန္း က်င္ မွာ ခံ ယူ ထား တဲ့ သ ေဘာ တ ရား မ်ိဳး ပါ ။ ပို ၿပီး ယဥ္ ေက်း တဲ့ သူ ေတြ အ ဆင့္ မွာ ပိုက္ ဆံ က သပ္ သပ္ လူ က သပ္ သပ္ ခြဲ ျခား နိုင္ ၾက ပါ တယ္ ။ ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ဆို တာ ယဥ္ ေက်း မႈ ဖ လွယ္ တာ ပဲ ။ ကိုယ့္ နိုင္ ငံ မွာ ယဥ္ ေက်း မႈ ဓ ေလ့ ထံုး စံ ေတြ က ဒီ လို ရွိ တယ္ လို ေျပာ ျပ ၾက ၿပီး လာ လည္ ပတ္ ၾက တဲ့ သူ ေတြ ရဲ႕ အ ျပဳ အ မူ ကို ၾကည့္ ၿပီး သူ တို႔ နိုင္ ငံ က ဘယ္ လို ရွိ လဲ လို႔ ဆံုး ျဖတ္ တတ္ ၾက တယ္ ။ နိုင္ ငံ တ ကာ မွာ ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ေတြ တ ရုတ္ ခ ရီး သြား ေတြ ေၾကာင့္ ပို ၿပီး ဖြံ႕ ၿဖိဳး လာ တာ ျငင္း လို႔ မ ရ ပါ ဘူး ။ ဒီ အ တြက္ က မာၻ ့နိုင္ ငံ တုိင္း လို လို က တ ရုတ္ ခ ရီး သြား ေတြ က ဘယ္ လို ၊ တ ရုတ္ ေတြ က ဘယ္ လို ဆို တာ ကို သိ လာ ၾက တယ္ ။ သိ လာ တာ နဲ႔ အ မွ် လက္ ခံ တာ ထက္ ဆန္႔ က်င္ လာ ၾက တာ ပို မ်ား လာ တယ္ ။ ပိုက္ ဆံ ရ လို႔ သည္း ခံ ေန ၾက တယ္ ဆို ေပ မယ့္ ေနာက္ ပိုင္း Zero budget လို ခ ရီး သြား ပံုး စံ ေတြ ျဖစ္ လာ ၿပီး ပိုက္ ဆံ ကို သာ အ သည္း အ မဲ တန္ ဖိုး ထား ၾက တဲ့ တ ရုတ္ ေတြ ကို လက္ မ ခံ ခ်င္ ၾက ေတာ့ သ လို ျဖစ္ လာ ၾက တယ္ ။ ဒါ က အ ေပၚ က Huawei CEO ေျပာ ခဲ့ တဲ့ အ ေျခ ခံ ပ ညာ ေရး အ ဆင့္ လို႔ ေျပာ ရင္ မ မွား ဘူး ။ တ ရုတ္ ေတြ စီး ပြား ေကာင္း လာ ေပ မယ့္ သူ မ်ား ရဲ႕ ယဥ္ ေက်း မႈ ဓ ေလ့ ထံုး စံ ေတြ စည္း ကမ္း အ စဥ္ အ လာ ေတြ ကို မ လိုက္ နာ ဘူး ။ ေလ ဆိပ္ တန္း စီ တာ နဲ႔ သိ သာ ေတာ့ တာ ပဲ ။ ဒါ ေၾကာင့္ က မာၻ ့လူ ထု အ မ်ား စု က တ ရုတ္ နိုင္ ငံ နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ ျဖစ္ ေန တဲ့ ကိ စၥ မွာ တ ရုတ္ ေတြ က လြဲ ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို ရံႈး သြား ေစ ခ်င္ ၾက တယ္ ။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ ပိုက္ ဆံ ကို သာ တန္ ဖိုး ထား ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ ပိုက္ ဆံ မ ရွိ မွ က်န္ တာ ေတြ ကို ေလး စား လာ မယ္ လို႔ ထင္ မွတ္ ထား ၾက လို႔ ပါ ပဲ ။ ပိုက္ ဆံ ကို သာ ပ ထ မ ေန ရာ မွာ ထား ေတာ့ ဘ န ဖူး သိုက္ တူး တယ္ ဆို တာ မ်ိဳး ကိုယ့္ အ တြက္ အ က်ိဳး ရွိ မယ္ ထင္ ရင္ ဘာ က်င့္ ဝတ္ သိ ကၡာ မွ မ ထား တတ္ ၾက ေတာ့ ဘူး ။ ဗိုက္ ထဲ က က လီ စာ ေတာင္ ခြဲ ထုတ္ ယူ ဖို႔ ဝန္ မ ေလး ၾက ေတာ့ တဲ့ အ ထိ ျဖစ္ လာ ၾက တယ္ ။ တ ရုတ္ ႏိုင္ ငံ အ ေန နဲ႔ စ နစ္ တ က် ျပင္ ဆင္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ Huawei CEO ေျပာ သ လို အ ေျခ ခံ ပ ညာ ေရး က စ ၿပီး ယဥ္ ေက်း မႈ ေတြ ကို ေလး စား တတ္ လာ ေအာင္ သင္ ၾကား ေပး ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ အ ဓိ က တစ္ ဖက္ ကို ေလး စား တတ္ ေအာင္ သင္ ေပး ရ လိမ့္ မယ္ ။ တစ္ ဖက္ ကို ေလး စား မွ တစ္ ဖက္ နစ္ နာ မယ့္ ကိ စၥ မ လုပ္ မွာ ။ Huawei CEO ေျပာ တာ ျမန္ မာ ျပည္ အ တြက္ ေကာ စဥ္း စား စ ရာ ပါ ပဲ ။ လက္ ရွိ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ပ ညာ တတ္ ပါ တယ္ ဆို တဲ့ ဘြဲ႕ ရ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ မ ထင္ မွတ္ တဲ့ ကိ စၥ မ်ိဳး ေတြ လုပ္ ျပ ေန ၾက တာ ျမင္ ရ တယ္ ။ ဟီ ရိ ၾသ တၱ ပၸ ဆို တဲ့ အ ရွက္ အ ေၾကာက္ ကင္း လာ ၾက တယ္ ။ ကိုယ္ သ ေဘာ နဲ႔ မ တူ ရင္ ဘု ရား မွန္း တ ရား မွန္း မ သိ ၾက ေတာ့ ဘူး ။ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ ရွိ ရွိ နဲ႔ သူ တစ္ ဖက္ သား ကို ဒု ကၡ ေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳ တင္ စီ စဥ္ ေဆာင္ ႐ြက္ ၾက တယ္ ။ အုပ္ စု ဖြဲ႕ အ နိုင္ က်င့္ တယ္ ။ လိမ္ ညာ ေျပာ ဖို႔ ဝန္ မ ေလး ဘူး ။ ကိုယ့္ လူ ကို မ နႈိင္း သင့္ တဲ့ ဘု ရား နဲ႔ အ ထိ နိႈင္း ၿပီး ဘု ရား ဆု ပန္ ဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး ေတြ ကို ေတာင္ ေစာ္ ကား ရဲ ၾက တယ္ ။ ေလး စား တဲ့ သူ က ခိုင္း ရင္ အ ေမ ရင္း ကို ပင္ ေျခ ေထာက္ နဲ႔ ကန္ ျပ မယ္ ဆို တဲ့ အ ထိ ဒု စ ရိုက္ စိတ္ ေတြ ႀကီး ထြား လာ ၾက တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ Facebook နဲ႔ နိုင္ ငံ ေရး ရယ္ လို႔ ျဖစ္ လာ တဲ့ ေနာက္ ပိုင္း လူ မႈ ေရး ေလာ က ပ်က္ စီး ေန တာ ခ် ေရး ျပ လို႔ မ ကုန္ နိုင္ ေအာင္ ပင္ ျဖစ္ ေန ပါ တယ္ ။ အ နည္း ငယ္ ေသာ သာ သ နာ႔ ဝန္ ထမ္း ေတြ ေတာင္ ထင္ ေပၚ လို စိတ္ ေၾကာင့္ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရဲ႕ တ ရား နဲ႔ ဆန္႔ က်င္ လာ ၾက တာ မ်ိဳး ျမင္ ရ တယ္ ။ ဒါ ေတြ အား လံုး ပ ညာ ေရး ေၾကာင့္ ပ ညာ ရည္ နိမ့္ လို႔ ျဖစ္ ေန ၾက ရ တာ ပါ ။ ဒီ ေလာက္ ပ ညာ တတ္ ဘြဲ႕ ေတြ ယူ ထား တာ ပဲ လို႔ ျပန္ ေျပာ လည္း သူ တို႔ တ ကယ္ ပ ညာ မ တတ္ ၾက ေသး ပါ ဘူး ။ အ လြတ္ က်က္ ထား တဲ့ စာ ေတြ သာ ရ ထား ၾက တဲ့ သူ ေတြ ပါ ။ ပ ညာ ေရး တ ကယ္ အ ေရး ႀကီး ပါ တယ္ ။ လက္ တည့္ စမ္း ေန ရင္ တ ကယ္ ကို အ ႏၲ ရယ္ ရွိ ပါ တယ္ ။ Huawei CEO က ပ ညာ ေရး ကို အ ေလး မ ထား ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ဆင္း ရဲ တြင္း ထဲ ျပန္ ဆင္း သြား ရ မယ္ လို႔ သ တိ ေပး ခဲ့ တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ဒီ အ တုိင္း ဆက္ သြား ရင္ ဆင္း ရဲ တြက္ ထဲ က တက္ ရ ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ တဲ့ အ ျပင္ တြင္း ဆက္ နက္ နက္ သြား ဖို ပဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ ) ၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ မိုး တင့္ ေဆြ ၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ ၾကာ သာ ပ ေတး ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...