Wednesday, May 29, 2019

ေလ့လာၿပီး ေတြးစရာ

တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ ေနာက္ ဆက္ တြဲ Huawei ကု မၸ ဏီ အ ေရး ယူ ခံ ရ တဲ့ ကိ စၥ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး Huawei CEO က စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ စ ကား တစ္ ခြန္း ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ အဲ့ ဒါ က " တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ အ ေျခ ခံ က ပ ညာ ေရး အ ဆင့္ မ တူ မႈ ေၾကာင့္ " လို႔ ဆို တဲ့ စ ကား ပဲ ။ CCTV မွာ ေျပာ ခဲ့ တာ ။ ဆက္ ၿပီး သူ က " တ ကယ္ လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ပ ညာ ေရး ကို အာ ရံု စိုက္ မ ထား ရင္ တစ္ ေန႔ ေန႔ ဆင္း ရဲ တြင္း ထဲ ျပန္ ေရာက္ သြား လိမ့္ မယ္ " လို႔ ေျပာ ခဲ့ တယ္
။ ေနာက္ ၿပီး " နိုင္ ငံ တစ္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ ႂကြယ္ ဝ မႈ ကို ရုပ္ ဝ တၳဳ ပိုင္း ေတြ နဲ႔ ပဲ မ ဆံုး ျဖတ္ သင့္ ပဲ အ ေတြး အ ေခၚ ယဥ္ ေက်း မႈ ပ ညာ ေရး တို႔ လို ကိုင္ တြယ္ လို႔ မ ရ တဲ့ အ ရာ ေတြ နဲ႔ လည္း ဆံုး ျဖတ္ သင့္ တယ္ " လို႔ ထပ္ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ ကြန္ ျမဴ နစ္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ရွား ပါး လြန္း တဲ့ အ ယူ အ ဆ ကို ကိုင္ တြယ္ ထား နိုင္ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ တယ္ ။ Huawei CEO ေျပာ တာ အ ရမ္း မွန္ တယ္ ။ အ ခု တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ရယ္ ၊ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို ေထာက္ ခံ ေန တဲ့ သူ ေတြ ရယ္ ကိုယ္ တိုင္ မ သိ ၾက ေသး တာ ႂကြယ္ ဝ ခ်မ္း သာ မႈ ဆို တဲ့ ပိုက္ ဆံ ရဲ႕ အ ေပၚ မွာ အ မ်ား ႀကီး က်န္ ေန ေသး တယ္ ဆို တာ ကို မ သိ ၾက ေသး တာ ပါ ။ ေငြ ေၾကး ခ်မ္း သာ တာ ရဲ႕ အ ေပၚ မွာ က်န္း မာ တာ ေတြ ၊ လြတ္ လပ္ တာ ေတြ ၊ ေပ်ာ္ ရႊင္ တာ ေတြ ၊ ခ်စ္ ခင္ ေလး စား တာ ေတြ ၊ ဂုဏ္ သိ ကၡာ ေတြ ၊ ယံု ၾကည္ မႈ ေတြ အ မ်ား ႀကီး က်န္ ပါ ေသး တယ္ ။ တစ္ ခု ခု ကို ဆံုး ရံႈး လိုက္ ရ မွ ေငြ ေၾကး က ဘာ မွ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တာ ကို သိ သြား တတ္ ၾက ပါ တယ္ ။ ပ ညာ နည္း တဲ့ သူ ေတြ က ေတာ့ အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ေတြ ဆံုး ရံႈး သြား လည္း ပိုက္ ဆံ ရွိ ရင္ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ထင္ ေန ၾက တုန္း ပဲ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ တိုး တက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး မႈ က က မာၻ ေပၚ မွာ ရွိ တဲ့ တစ္ ျခား နိုင္ ငံ ေတြ အ တြက္ အ က်ိဳး ျဖစ္ ေစ ရင္ ေကာင္း မြန္ တဲ့ ကိ စၥ ျဖစ္ ေစ မွာ ပါ ။ သို႔ ေပ မယ့္ တ ရုတ္ တို႔ ရဲ႕ ဗီ ဇ ဓ ေလ့ စ ရိုက္ အ ရ က မာၻ ့အ ဆင့္ နဲ႔ အံ ဝင္ ေအာင္ ေလ့ က်င့္ ယူ ၾက ရ ပါ လိမ့္ အံုး မယ္ ။ ပိုုက္ ဆံ ရွိ ရင္ ႀကိဳက္ တာ လုပ္ လို႔ ရ တယ္ ဆို တာ အ ေျခ ခံ အ ဆင့္ မွာ ပဲ ရွိ ပါ ေသး တယ္ ။ ေျပာ ရ ရင္ တ ရိ စၧာန္ ဘ ဝ ထက္ အ နည္း ငယ္ သာ ျမင့္ တဲ့ ယဥ္ ေက်း မႈ အ ဆင့္ ရွိ လူ ေတြ နဲ႔ အဲ့ ဒီ လူ ေတြ က်က္ စား တဲ့ ပတ္ ဝန္း က်င္ မွာ ခံ ယူ ထား တဲ့ သ ေဘာ တ ရား မ်ိဳး ပါ ။ ပို ၿပီး ယဥ္ ေက်း တဲ့ သူ ေတြ အ ဆင့္ မွာ ပိုက္ ဆံ က သပ္ သပ္ လူ က သပ္ သပ္ ခြဲ ျခား နိုင္ ၾက ပါ တယ္ ။ ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ဆို တာ ယဥ္ ေက်း မႈ ဖ လွယ္ တာ ပဲ ။ ကိုယ့္ နိုင္ ငံ မွာ ယဥ္ ေက်း မႈ ဓ ေလ့ ထံုး စံ ေတြ က ဒီ လို ရွိ တယ္ လို ေျပာ ျပ ၾက ၿပီး လာ လည္ ပတ္ ၾက တဲ့ သူ ေတြ ရဲ႕ အ ျပဳ အ မူ ကို ၾကည့္ ၿပီး သူ တို႔ နိုင္ ငံ က ဘယ္ လို ရွိ လဲ လို႔ ဆံုး ျဖတ္ တတ္ ၾက တယ္ ။ နိုင္ ငံ တ ကာ မွာ ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ေတြ တ ရုတ္ ခ ရီး သြား ေတြ ေၾကာင့္ ပို ၿပီး ဖြံ႕ ၿဖိဳး လာ တာ ျငင္း လို႔ မ ရ ပါ ဘူး ။ ဒီ အ တြက္ က မာၻ ့နိုင္ ငံ တုိင္း လို လို က တ ရုတ္ ခ ရီး သြား ေတြ က ဘယ္ လို ၊ တ ရုတ္ ေတြ က ဘယ္ လို ဆို တာ ကို သိ လာ ၾက တယ္ ။ သိ လာ တာ နဲ႔ အ မွ် လက္ ခံ တာ ထက္ ဆန္႔ က်င္ လာ ၾက တာ ပို မ်ား လာ တယ္ ။ ပိုက္ ဆံ ရ လို႔ သည္း ခံ ေန ၾက တယ္ ဆို ေပ မယ့္ ေနာက္ ပိုင္း Zero budget လို ခ ရီး သြား ပံုး စံ ေတြ ျဖစ္ လာ ၿပီး ပိုက္ ဆံ ကို သာ အ သည္း အ မဲ တန္ ဖိုး ထား ၾက တဲ့ တ ရုတ္ ေတြ ကို လက္ မ ခံ ခ်င္ ၾက ေတာ့ သ လို ျဖစ္ လာ ၾက တယ္ ။ ဒါ က အ ေပၚ က Huawei CEO ေျပာ ခဲ့ တဲ့ အ ေျခ ခံ ပ ညာ ေရး အ ဆင့္ လို႔ ေျပာ ရင္ မ မွား ဘူး ။ တ ရုတ္ ေတြ စီး ပြား ေကာင္း လာ ေပ မယ့္ သူ မ်ား ရဲ႕ ယဥ္ ေက်း မႈ ဓ ေလ့ ထံုး စံ ေတြ စည္း ကမ္း အ စဥ္ အ လာ ေတြ ကို မ လိုက္ နာ ဘူး ။ ေလ ဆိပ္ တန္း စီ တာ နဲ႔ သိ သာ ေတာ့ တာ ပဲ ။ ဒါ ေၾကာင့္ က မာၻ ့လူ ထု အ မ်ား စု က တ ရုတ္ နိုင္ ငံ နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ ျဖစ္ ေန တဲ့ ကိ စၥ မွာ တ ရုတ္ ေတြ က လြဲ ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို ရံႈး သြား ေစ ခ်င္ ၾက တယ္ ။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ ပိုက္ ဆံ ကို သာ တန္ ဖိုး ထား ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ ပိုက္ ဆံ မ ရွိ မွ က်န္ တာ ေတြ ကို ေလး စား လာ မယ္ လို႔ ထင္ မွတ္ ထား ၾက လို႔ ပါ ပဲ ။ ပိုက္ ဆံ ကို သာ ပ ထ မ ေန ရာ မွာ ထား ေတာ့ ဘ န ဖူး သိုက္ တူး တယ္ ဆို တာ မ်ိဳး ကိုယ့္ အ တြက္ အ က်ိဳး ရွိ မယ္ ထင္ ရင္ ဘာ က်င့္ ဝတ္ သိ ကၡာ မွ မ ထား တတ္ ၾက ေတာ့ ဘူး ။ ဗိုက္ ထဲ က က လီ စာ ေတာင္ ခြဲ ထုတ္ ယူ ဖို႔ ဝန္ မ ေလး ၾက ေတာ့ တဲ့ အ ထိ ျဖစ္ လာ ၾက တယ္ ။ တ ရုတ္ ႏိုင္ ငံ အ ေန နဲ႔ စ နစ္ တ က် ျပင္ ဆင္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ Huawei CEO ေျပာ သ လို အ ေျခ ခံ ပ ညာ ေရး က စ ၿပီး ယဥ္ ေက်း မႈ ေတြ ကို ေလး စား တတ္ လာ ေအာင္ သင္ ၾကား ေပး ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ အ ဓိ က တစ္ ဖက္ ကို ေလး စား တတ္ ေအာင္ သင္ ေပး ရ လိမ့္ မယ္ ။ တစ္ ဖက္ ကို ေလး စား မွ တစ္ ဖက္ နစ္ နာ မယ့္ ကိ စၥ မ လုပ္ မွာ ။ Huawei CEO ေျပာ တာ ျမန္ မာ ျပည္ အ တြက္ ေကာ စဥ္း စား စ ရာ ပါ ပဲ ။ လက္ ရွိ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ပ ညာ တတ္ ပါ တယ္ ဆို တဲ့ ဘြဲ႕ ရ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ မ ထင္ မွတ္ တဲ့ ကိ စၥ မ်ိဳး ေတြ လုပ္ ျပ ေန ၾက တာ ျမင္ ရ တယ္ ။ ဟီ ရိ ၾသ တၱ ပၸ ဆို တဲ့ အ ရွက္ အ ေၾကာက္ ကင္း လာ ၾက တယ္ ။ ကိုယ္ သ ေဘာ နဲ႔ မ တူ ရင္ ဘု ရား မွန္း တ ရား မွန္း မ သိ ၾက ေတာ့ ဘူး ။ ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ ရွိ ရွိ နဲ႔ သူ တစ္ ဖက္ သား ကို ဒု ကၡ ေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳ တင္ စီ စဥ္ ေဆာင္ ႐ြက္ ၾက တယ္ ။ အုပ္ စု ဖြဲ႕ အ နိုင္ က်င့္ တယ္ ။ လိမ္ ညာ ေျပာ ဖို႔ ဝန္ မ ေလး ဘူး ။ ကိုယ့္ လူ ကို မ နႈိင္း သင့္ တဲ့ ဘု ရား နဲ႔ အ ထိ နိႈင္း ၿပီး ဘု ရား ဆု ပန္ ဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး ေတြ ကို ေတာင္ ေစာ္ ကား ရဲ ၾက တယ္ ။ ေလး စား တဲ့ သူ က ခိုင္း ရင္ အ ေမ ရင္း ကို ပင္ ေျခ ေထာက္ နဲ႔ ကန္ ျပ မယ္ ဆို တဲ့ အ ထိ ဒု စ ရိုက္ စိတ္ ေတြ ႀကီး ထြား လာ ၾက တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ Facebook နဲ႔ နိုင္ ငံ ေရး ရယ္ လို႔ ျဖစ္ လာ တဲ့ ေနာက္ ပိုင္း လူ မႈ ေရး ေလာ က ပ်က္ စီး ေန တာ ခ် ေရး ျပ လို႔ မ ကုန္ နိုင္ ေအာင္ ပင္ ျဖစ္ ေန ပါ တယ္ ။ အ နည္း ငယ္ ေသာ သာ သ နာ႔ ဝန္ ထမ္း ေတြ ေတာင္ ထင္ ေပၚ လို စိတ္ ေၾကာင့္ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရဲ႕ တ ရား နဲ႔ ဆန္႔ က်င္ လာ ၾက တာ မ်ိဳး ျမင္ ရ တယ္ ။ ဒါ ေတြ အား လံုး ပ ညာ ေရး ေၾကာင့္ ပ ညာ ရည္ နိမ့္ လို႔ ျဖစ္ ေန ၾက ရ တာ ပါ ။ ဒီ ေလာက္ ပ ညာ တတ္ ဘြဲ႕ ေတြ ယူ ထား တာ ပဲ လို႔ ျပန္ ေျပာ လည္း သူ တို႔ တ ကယ္ ပ ညာ မ တတ္ ၾက ေသး ပါ ဘူး ။ အ လြတ္ က်က္ ထား တဲ့ စာ ေတြ သာ ရ ထား ၾက တဲ့ သူ ေတြ ပါ ။ ပ ညာ ေရး တ ကယ္ အ ေရး ႀကီး ပါ တယ္ ။ လက္ တည့္ စမ္း ေန ရင္ တ ကယ္ ကို အ ႏၲ ရယ္ ရွိ ပါ တယ္ ။ Huawei CEO က ပ ညာ ေရး ကို အ ေလး မ ထား ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ဆင္း ရဲ တြင္း ထဲ ျပန္ ဆင္း သြား ရ မယ္ လို႔ သ တိ ေပး ခဲ့ တယ္ ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ဒီ အ တုိင္း ဆက္ သြား ရင္ ဆင္း ရဲ တြက္ ထဲ က တက္ ရ ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ တဲ့ အ ျပင္ တြင္း ဆက္ နက္ နက္ သြား ဖို ပဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ ) ၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ မိုး တင့္ ေဆြ ၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ ၾကာ သာ ပ ေတး ။

  2 comments:

 1. JackpotCity Casino Site 2021 | Lucky Club
  JackpotCity Casino is one of luckyclub the most trustworthy sites in the online gambling industry. They've been providing reliable online gaming since 1996. They  Rating: 6/10 · ‎Review by LuckyClub.live

  ReplyDelete
 2. ဒီလို အံ့ဖွယ်အမှုတွေ တစ်သက်လုံး တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။
  ကျွန်မခင်ပွန်းက ကျွန်မနဲ့ အသက် ၅ နှစ်သားလေးကို ထားခဲ့ပြီး ၉ လကျော်၊
  ကျွန်မ အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ပြီး စိတ်ပျက်မိတယ်၊ ကျွန်မခင်ပွန်းအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် သူ့ကို ကျွန်မဆီပြန်ပို့ဖို့ နေရာအမျိုးမျိုးက အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမယ့် ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်မအမေက ကျွန်မကို (DR DAWN) နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမချင်း ဒီဆရာဝန်က ကျွန်မကို ပြောပြပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း ကျွန်မခင်ပွန်းက ကျွန်မဆီပြန်လာမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပြီး ၄၈ နာရီအကြာမှာ ကျွန်မခင်ပွန်းက ကျွန်မကို ဖုန်းဆက်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ကျွန်မကို ဘယ်တော့မှ ထားသွားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒေါက်တာ DAWN ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုဆို ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ ပျော်နေတာ 3 နှစ်ကျော်ပြီ၊ သူက ကျွန်မကို ဘုရင်မလို ဆက်ဆံတယ်၊
  ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက DR DAWN သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

  *မင်းရဲ့ချစ်သူကို ပြန်ရဖို့။
  * ပြန်လည်ညှိနှိုင်းရန်
  *ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်
  *ကင်ဆာကို ကုသရန်
  *လက်စားချေရန်
  *စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်
  * သင့်ငွေ/ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်ရယူရန်
  *HIV/AIDS သို့မဟုတ် အခြားရောဂါများကို ကုသရန်။
  သူ့ကို ဆက်သွယ်ပါ: dawnacuna314@gmail.com
  Whatsapp- +2349046229159

  ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...