Wednesday, January 17, 2018

ေက်ာက္မီးေသြးသံုးမွာကို..ဘာေႀကာင့္ကန့္ကြက္ေနတာလဲ..

ကၽြန္ မခံေစျခင္လို....
      ေက်ာက္မီးေသြးကိုသံုးၿပီးလွ်ပ္ဓါတ္အားထုတ္မွာကိုပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕က မႀကိဳက္ဘူး။
ဒီေတာ႕ေက်ာက္မီးေသြးမေကာင္းေၾကာင္းကိုတြင္တြင္္ေျပာၿပီးရိိုးသာတဲ႕
ျပည္သူေတြကိုစည္းရံုးတယ္၊ေနာက္ေတာ႔၊ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြမေဆာက္ျဖစ္ေအာင္အစီအစဥ္ခ်ကန္႕ကြက္လာေအာင္လုပ္
ေပးတယ္။
ဒါကိုနက္နက္နဲနဲအတြင္းက်က်မသိပဲေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုေတြ
မေဆာက္ဖို႕ကိုကန္ကြက္ေနတာေလာက္ပဲသိေနတဲ့အေပါင္းအသင္းေတြကကၽြန္ေတာ္ကိုေမးလာတယ္၊သူမ်ားေတြကကန္႔ကြက္ေနတာကို
အန္ကယ္ကေက်ာက္မီးေသြးကိုသံုးၿပီးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ပါဆိုတာမ်ိဳးေတြေရေန၊ေျပာေနတာဘာျဖစ္လို႔လဲတဲ့။


အလြယ္ဆံုးနဲ႔အရွင္းဆံုးစကားလံုးကိုေရြးၿပီးေျပာရရင္ေတာ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕နိဳင္ငံသူ၊နိဳင္ငံသားေတြကိုသူမ်ားနိဳင္ငံသြားၿပီးကၽြန္မခံေစျခင္လို႔ပဲ။

စက္မွဳလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးမွဳးႏွင့္လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္.....

ဒီေန႕ကၽႊန္ေတာ္တို႕နိဳင္ငံပတ္၀န္းက်င္ကထိုင္း၊မေလးရွား၊စကၤာပူစတဲ႕နိုင္ငံေတြဟာ.အေရွေတာင္အာရွမွာအေတာ္ကိုဖြံ႔ျဖိုးတိုးတက္ေနပါၿပီ။ဒီလိုတိုးတက္ရတာကလည္းစက္ရံုအလုပ္ရံုေတြအမ်ားအျပားတည္ေဆာက္လည္ပတ္နွိဳင္လို႕ပါ။သူတို႔မွာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုနည္းပညာနဲ႔အမ်ား
အျပားထုတ္လုပ္ရယူႏွိဳင္ေပမဲ့အဲဒီစက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမွာ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးရမဲ့လူကိုေတာ႕ေပါေပါမ်ားမ်ားရေအာင္နည္းပညာနဲ႕ထုတ္လို႕
မရႏွိဳင္ပါဘူး။ဒါဆိုဘယ္ကရမလဲ။မဖြံ႕ျဖိဳးေသးတဲ့နိဳင္ငံေတြကပါ။
ဒီနိဳင္ငံေတြမွာလူေတြလုပ္အားေတြရွိေပမဲ့စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမရွိလို႕အလုပ္လက္မဲ့ေတြရွိေနတယ္။
သူတိုကိုေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႕ရႏွိဳင္ပါတယ္။
သူတို႕ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္နိဳင္ငံေတြဆင္းရဲေနသမွ်သူတို႕အတြက္ေစ်းေပါေပါနဲ႕အလုပ္လုပ္ေပးမဲ႕လုပ္သားမရွားပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအျမန္ရႏွိဳင္မဲ႕နည္းမွန္သမွ်ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းျပၿပီးကန္႔ကြက္ေအာင္ကူညီမဳွုမ်ိဳးစံု
ေပးေနၾကတာပါ။

ကၽြန္ခံေနရသူမ်ားမနဲေတာ႔ပါ...
      ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႕နိဳင္ငံသား(၁)သန္းေလာက္ဟာထိုင္းနိဳင္ငံမွာအလုပ္သြားလုပ္ေနၾကရတယ္တနည္းေျပာရရင္ကၽႊန္ခံေနၾကရတယ္။
အလားတူမေလးရွားနိဳင္ငံ၊စကၤာပူနိဳင္႕နဲ႕အျခားနိဳင္ငံေတြမွာရရာအလုပ္ကိုသြားလုပ္ၿပီးကၽႊန္ခံေနႀကရတယ္။
စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းေျခသန္းဂဏန္းအထက္မွာရွိပါမယ္။
ဘာေၾကာင့္ဒီလိုသြားလုပ္ေနၾကရတာလဲ။
ဒါကိုအေသအျခာေတြးၾကည့္ပါ။စဥ္းစားဆင္ခ်င္ၾကည့္လိုက္ပါ။
စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္လို႕ဆိုတာသြားေတြရမွာပါ။စား၀တ္ေနေရးဘာေၾကာင့္မေျပလည္တာလဲ။၀င္ေငြအလံုအေလာက္မရွိလို႕ပါ။
၀င္ေငြဘာလို႔မရွိတာလည္း။၀င္ေငြရမဲ့အလုက္အကိုင္
ေတြေပါေပါမ်ားမ်ားမရွိလို႕ပါ။အလုက္အကိုင္မရွိေတာ႔၀င္ေငြမရွိ၊၀င္ေငြမရွိေတာ႕စား၀တ္ေနေရးကခက္လာတယ္။၊
ဒီေတာ႔အလုပ္အကိုင္ရွိရာကိုႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစမႀကိဳက္သည္
ျဖစ္ေစသြားလုပ္ၾကရတယ္။
တနည္းေျပာရရင္အလုပ္အကိုင္ေပၚမ်ားရာနိဳင္ငံေတြမွာ သူတို႔ေပးသမွ်လုပ္အားခေလးနဲ႔ကၽႊန္သြားခံႀကရပါတယ္။
        ကိုယ္နိဳင္ငံမွာသာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းေတြရွိရင္၊ဘယ္သူမွျပည္ပထြက္အလုပ္မလုပ္ပါဘူး။အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလန္းေတြဘာေၾကာင့္
နည္းပါးရတာလဲ။
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္ေတြျဖစ္တဲ့စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြေပါေပါမ်ားမ်ားမရွိလိုပါ။ဘာေၾကာင့္မရွိတာလဲလို႔ထပ္စစ္လိုက္ရင္စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြလယ္ပတ္ဖို႔လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအလံုအေလာက္မရွိလို႔ဆိုတာကအဓိကေနရာမွာ
ေရာက္လာပါတယ္.။
 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရွိပဲနဲ႕ဘယ္သူကမွလာျပီးစက္ရံုမတည္ပါဘူး။
ျပည္ပအရင္းအႏွီးေတြ၀င္လာၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင္အလန္းေတြေပါမ်ားလာေစျခင္ရင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအျပည့္အ၀ရွိဖို႕လိုပါတယ္။
ဒီလိုဆိုရင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေပးႏွိႈ္င္တဲ့နည္းလမ္း
ေတြနဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရေအာင္လုပ္ၾကရပါမယ္။

ျမင္ေအာင္ေတြးပါ......
        လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအျမန္ဆံုးရေအာင္စဥ္းစားၿပီးေက်ာက္မီးေသြးသံုး
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြတည္ဖို႕စီစဥ္ဆိုင္းျပင္ေနတုန္းမွာပဲ၊စက္ရံုေတြမေဆာက္ဖို႕ကန္႕ကြက္သူေတြအလွ်ိဳအလွ်ိဳေပၚလာၿပီး၊ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းတယ္ပ်က္စီးေစတယ္။လူေတြဘာျဖစ္သြားနွိဳင္တယ္၊ညာျဖစ္သြားႏွိဳင္တယ္ဆိုၿပီးကန္႕ကြက္လာၾကတယ္။
တကယ္ပဲသူတို႕ေျပာသလိုသဘာပတ္၀န္းက်င္ႀကီးဟာအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္သြားေစမွာလား။လူေတြ၊သတၱ၀ါေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကိုဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးထိခိုက္ေစမွာလား။ထိခိုက္ေစတာအမွန္ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕နိဳင္ငံထက္
ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကေက်ာက္မီးေသြးကိုသံုးၿပီးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကတဲ႕အေမရိကန္၊ၾသစေတလွ်၊အဂၤလန္၊ဂ်ပန္၊အိႏၵိယစတဲ႕နိဳင္ငံေတြကလူေတြက်န္းမာေရးထိခိုက္လို႔ေသာက္ေသာက္လဲေသ
ကုန္ေရာေပါ့၊သူတို႕နိဳင္ငံရဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြလည္းအႀကီး
အက်ယ္ပ်က္စီးကုန္ေနေရာေပါ႔။ဒါေပမဲ့ဒီလိုေတြမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္လည္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနွိဳင္ဖို႔ဒီေန႔အထိအဲဒီနိဳင္ငံေတြမွာေက်ာက္မီးေသြးကိုဆက္လက္သံုးစြဲေနၾကတာေပါ႕။
   ေခတ္သစ္ကိုလိုနီစနစ္ပံုေဖၚမွဳ......
      သူတို႕နိဳင္ငံေတြမွာေက်ာက္မီးေသြးကိုသံုးစြဲေနပါလ်က္နဲ႕ဘာေၾကာင္႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံမွာကန္႕ကြက္ေနတာလဲ။

ဒီေန႕လို(၂၁)ရာစုေခတ္မွာနိဳင္ငံအတြက္လိုအပ္တဲ႕သြင္းအားစုမ်ိဳးစံုကိုရနွိဳင္ဖို္႕အတြက္ဆိုရင္အရင္ရာစုႏွစ္ေတြတုန္းကလိုတိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို
တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီးမွရယူစရာမလိုတဲ႕နည္းကိုအသံုးခ်ခံေနရလို႔ပါ။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာလူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြရွိတယ္။
သယံဇာတလည္းေပါႀကြယ္၀တယ္၊ဒါေပမ့ဲံဖြံ႔ျဖိဳးမွဳမရွိေသးဘူးဆို
ရင္၊အဲဒီမဖြံ႕့ျဖိဳးမတိုးတက္တာကိုသက္ဆိုးရွည္ေနေအာင္လုပ္ထားဖို႕ပဲလိုပါတယ္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာဖြံ႕ျဖိဳးမွဳမရွိရင္ဆင္းရဲမြဲေတမွာပဲ။ဒါေပမဲ႕ဆင္းရဲလို႕ဆိုၿပီးလူဦးေရတိုးပြားမွဳကရပ္မေနဘူး။အစဥ္တိုးတက္လာမွာပါ။လူဦးေရမ်ားျပားလာေလအလုပ္လက္မဲ႔မ်ားျပားလာၿပီးစားေရး၊၀တ္ေရးေတြေတြ
ခက္လာေလျဖစ္မယ္။ဒီေတာ႔စာ၀တ္ေနေရးအတြက္ဖြံ႕ျဖိဳးစ၊ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီး
နိဳင္ငံေတြစီကိုရရာအလုပ္၊ရရာလုပ္ခေတြနဲ႕သြားလုပ္ႀကရတယ္။
ဒီလိုအလုပ္လာလုပ္သူေတြေၾကာင္႕လုပ္အားခနည္းနည္းနဲ႕အဲဒီနိဳင္ငံကစက္ရံုအလုပ္ရံုေတြလည္ပတ္ၾကရလို႕ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္ေတြသက္သာတယ္။ဒီလိုလာလုပ္ေပးမဲ႕သူရွားပါသြားရင္သူတို႕လုပ္ငန္းေတြ
အခက္ႀကံဳရမယ္။ဒီေတာ႕လုပ္သားအင္အားစဥ္ဆက္မျပတ္ရေနဖို႔
လုပ္သားမ်ားရွိရာဆင္းရဲတဲံ့နိဳင္ငံေတြဟာဆက္ၿပီးဆင္းရဲေနဖို႔လိုလာ
တယ္။ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႕ကနိဳင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစမဲ႕စီမံကိန္းမွန္သမွ်၊စက္ရံုအလုပ္ရံုမွန္သမွ်မေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေအာင္၊မတည္ေဆာက္
ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႕ပဲလိုတယ္။
အဲဒီလိုလုပ္ဖို႕ဆိုရာမွာလည္းကိုယ္တိုင္လာကန္႕ကြက္ေသြးထိုးလွံဳေဆာ္ရင္ဒီေခတ္မွာကမျဖစ္နိဳင္ေတာ႔ငါးႀကင္းဆီနဲ႕ငါးႀကင္းေၾကာ္တဲ႔အလုပ္ကိုလုပ္လာၾကတယ္။ငါးၾကင္းႀကီးေလအဆီပိုရေလဆိုသလိုပဲမဖြံ႕ျဖိဳးေသးတဲ႔နိဳင္ငံမွာရွိတဲ႔နာမည္ေက်ာ္ေဇာသူ၊ျပည္သူမ်ားအၾကားထင္ေပၚသူ၊ပညာအဆင္ျမင္႔သူေတြကိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕စည္းရံုးနွိဳင္ေလေအာင္ျမင္မွဳျမန္ေလပဲ။ဒါေၾကာင့္နည္းမ်ိဳးစံုသံုးစည္းရံုးတယ္။စည္းရံုးလို႕ရၿပီဆိုေတာ႕မွသူတို႕ကေနနိဳင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးေစမဲ႕ကိစၥမွန္သမွ်ကိုကန္႕ကြက္လာေအာင္ေထာက္ပံမွဳမ်ိဳးစံုနဲ႕လုပ္လာေစတယ္။ဒီေတာ႕နိဳင္ငံဟားဆင္းရဲၿမဲဆင္းရဲေနလို႕ သူတို႕နိုင္ငံေတြစီကိုအထူးတလည္ဖိတ္ေခၚစရာမလိုပဲကၽြန္ခံဖို႔ေရာက္လာတယ္။ဖြံျဖိဳးမွဳကမရွိေတာ႕နိဳင္ငံအတြက္၀င္ေငြလိုတယ္၊လိုတဲ႕၀င္ေငြရဖို႕နိုင္ငံပိုင္သယံဇာတေတြ(ကၽြန္းသစ္၊ေရနံ၊သတၱဳကအစရွိသမွ်)ကို
ေစ်းေပါေပါနဲ႕ေရာင္းရတယ္။

ဒါဟာေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳခံရျခင္းပဲ။
တနည္းေျပာရရင္ေတာ႔ေခတ္သစ္ကိုလိုနီစနစ္ပံုေဖၚခံလိုက္ရတာ။
ေနာက္တနည္းေျပာရရင္နိုင္ငံအသိမ္ပိုက္ခံလိုက္ရတာပဲ။
        ဒီနည္းနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြအျမန္ေပၚေပါက္မလာေအာင္ဟန္တားဖို႕စီစဥ္လာၾကတာပါ။

ဒါကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကရပါမယ္။
        စီစဥ္ပံုကေတာ႔ေက်ာက္မီးေသြးမေကာင္းေၾကာင္းကိုတြင္တြင္္ေျပာၿပီးရိိုးသာတဲ႕ျပည္သူေတြကိုစည္းရံုးတယ္၊ေနာက္ေတာ႔၊ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြမေဆာက္ျဖစ္ေအာင္ကန္႕ကြက္လာေအာင္အစီအစဥ္ခ်လုပ္ေပးတယ္။
         ဒီေတာ႕လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရွိလို႕စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမတည္ေဆာက္
နိဳင္ေတာ႕ဘူး။စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမရွိလို႕အလုပ္ရွားပါသြားတယ္။
နိဳင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးမွဳေႏွးေကြးသြားတယ္။
ဒီလိုျဖစ္လာလို႕ျပည္သူေတြဟာျပည္ပထြက္ၿပီးသူတို႕နိဳင္ငံေတြအတြက္ကၽြန္အျဖစ္သြားၿပီးရရာလုပ္အားခနဲ႕လုပ္ေပးရတယ္။
         ဒါေတြကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးမ်က္ႏွာေထာက္ၾကပါ။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးတယ္ဆိုၿပီးဇြတ္မ်က္စိမွိတ္မေအာ္ၾကပါနဲ႔။
ကိုယ္နိဳင္ငံသားေတြသူမ်ားနိဳင္ငံမွာသြားၿပီးကၽြန္မခံရေအာင္လုပ္ေပးၾကပါဒီလိုလုပ္နွိဳင္ဖ႔ိုကလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုအျမန္ဆံုးရေအာင္လုပ္ၾကဖို႕ပါ။
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသာေပါေပါမ်ားမ်ားသာရလာရင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳေတြ၀င္လာၿပီးစက္ရံုအလုပ္ရံုေတြေပၚေပါက္လာမယ္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလန္းေတြမ်ားလာမယ္။ဒီလိုျဖစ္လာရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံသားေတြသူမ်ားနိဳင္ငံမွာသြာၿပီးကၽြန္ခံရတာပေပ်ာက္သြားပါမယ္။ဒါေၾကာင့္
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဟာကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံအတြက္ျဖစ္တဲ႔နည္းနဲ႕အျမန္ဆံုးရေအာင္လုပ္ၾကရပါမယ္။
 

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရနွိဳင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ား...

ဒါေတြကေတာ႕
(၁) န်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၂)ေရအားသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု(ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု)
(၃)ရုပ္ကၽြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္သံုး
         (က)ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္
                အားေပးစက္ရံု
         ( ခ )သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕( Gas )                                                     ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
         ( ဂ )ဒီဇယ္/ဓါတ္ဆီ/မီးထိုးဆီ  ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၄)ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၅) ေလအားစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၆)အျခားေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု…..ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာဘယ္စက္ရံုမ်ိဳးကိုသံုးၿပီးလွ်ပ္စစ္ထုတ္ၾကမလဲ..
   
ဒီေန႕ကၽြန္ေတာ္တို႕နွိဳင္ငံမွာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို
(၁ )ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု
(၂ )သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၃)ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု..စတာေတြကေနထုတ္ယူရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္နိဳင္ငံမွာဖတ္ၾကားခဲ႕တ႔ဲ
Country Presentation of Myanmar စာတမ္းအရ ျမန္မာနွိဳင္ငံရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားနဲ႕
ပါတ္သက္တဲ့စက္တတ္ဆင္အားစုစုေပါင္းဟာ(၃၇၃၄.၉)မဂၢါ၀ပ္ရွိပါတယ္။
အဲဒီစာရင္းမွာေရအားလွ်ပ္စစ္က(၂၇၈၀)မဂၢါ၀ပ္၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕က(၈၃၄.၉)မဂၢါ၀ပ္၊
ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႕က(၁၂၀)မဂၢါ၀ပ္အသီးရွိပါတယ္။အဲဒီႏွစ္မွာဘဲအိမ္နီးျခင္းထိုင္းနွိဳင္ငံ
မွာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဟာ(၃၂၀၀၀)မဂၢါ၀ပ္ရွိေၾကာင္းကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ Focus Asia မွာေရးသားခဲ႕တဲသူရိန္၀င္းရဲ႕  The Electrification of Myanmar စာတမ္းအရသိရွိရပါတယ္။ျမန္မာနွိဳင္ထက္(၁၀)ေလာက္မ်ားျပားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္းထိုင္းနိဳင္ငံမွာဂ်ပန္အပါအ၀င္နိဳင္ံစံုကလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံၾကတာပါ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ADB ECONOMICS WORKING PAPER SERIES  No.460 ရဲ႕ POWER SECTOR DEVELOPMENT IN MYANMAR စာတမ္းမွာအေရွေတာင္အာရွမွာရွိတဲ႔ မေလးရွား၊ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္၊
လာအို၊ကေမၻာဒီးယာနဲ႕ျမန္မာနိဳင္ငံတို႕ရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲႏွိဳင္မွဳ( Electricty Use per Capita )မွာျမန္မာနိဳင္ငံဟာ  156 KWh per capita နဲ႕အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး
(၈)နိဳင္ငံမွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္.။
ျမန္မာထက္သာေနၾကၿပီ..
တစ္ခ်ိန္ကကိုယ္နိဳင္ငံေနာက္မွာရွိေနတဲ႕ ကေမၻာဒီးယားတို႕ လာအို တို႕ေတာင္
ျမန္မာထက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုသံုးႏွိဳင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။လာအိုမွာစက္တတ္ဆင္အား
(၄၇၀၈.၁)မဂၢါ၀ပ္၊ကေမၻာဒီယားမွာ(၁၃၀၇.၃)မဂၢါ၀ပ္၊ဘဂၤလားဒက္ခ်္မွာ
(၄၄၉၂.၀)မဂၢါ၀ပ္၊ဖိလစ္ပိုင္မွာ(၁၃၉၆၇.၄၈)မဂၢါ၀ပ္၊အင္ဒိုနီးရွားမွာ(၃၇၈၉၅.၀)မဂၢါ၀ပ္ထိုင္းနိဳင္ငံမွာ(၁၈၆၆၃.၇၅)မဂၢါ၀ပ္အသီးသီးရွိတာကို  Wikipedia ေဖၚျပထားတာေတြ႕ရွိရပါတယ္.။ဒီစာရင္းေတြအရသံုးသပ္လိုက္ရင္ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးအေတာ္ကိုေနာက္ၾကက်န္ေနတာေတြ႕ရ
မွာျဖစ္ပါတယ္။တိုးတက္ေနတဲ႕အိမ္နီးျခင္နိဳင္ငံအားလံုးရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
ထုတ္လုပ္မွဳဟာျမန္မာနိဳင္ငံထက္မ်ားျပားေနတာေတြ႕ရပါမယ္။ဒီေတာ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔
နိဳင္ငံကိုလည္းသူတို႕လိုတိုးတက္ျခင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုအျမန္ဆံုး
ထုတ္လုပ္ရယူႏွိဳင္မဲ့နည္းကိုစဥ္းစာၾကရပါမယ္။

ဘယ္နည္းပညာနဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအျမန္ဆံုးရေအာင္လုပ္ျကမလဲ..
အထက္မွာေရးသားခဲ့သလိုလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို
(၁) န်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၂)ေရအားသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု(ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု) (၃)ရုပ္ကၽြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္သံုး
     (က)ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
     ( ခ )သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕( Gas ) ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
     ( ဂ )ဒီဇယ္/ဓါတ္ဆီ/မီးထိုးဆီ ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၄)ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၅) ေလအားစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု
(၆)အျခားေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု….ေတြနဲ႕ထုတ္ယူလို႕ရပါတယ္.။
(၁)န်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုဟာနည္းပညာျမင့္မားပါတယ္နိဳင္ငံျငိမ္းခ်မ္းသာယာဖို႕လိုသလိုစြန္ပစ္ပစၥည္းျပႆနာဟာေခါင္းခဲစရာပါ။ဒီေန႕အထိ
ကမၻာနိဳင္ငံႀကီးေတြေတာင္ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းနွိဳင္ေသးပါဘူး။
မေတာ္တဆေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ခဲ့လွ်င္မ်ိဳးဆက္အလိုက္ၾကမၼာဆိုးနဲ႕ႀကံဳေတြ႕နွိဳင္ပါတယ္။(ရုရွားနိဳင္ငံရွာနိဳဗိုင္းစက္ရံုေပါက္ကြဲမွဳဟာအခုထိအက်ိဳးသက္ေရာက္ဆဲပါ)။
ဒါေၾကာင့္ဒီနည္းပညာနဲ႕ေတာ႕ေလာေလာဆယ္လုပ္ဖို႕မသင့္ေသပါ။
(၂)ေရအားသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု(ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု)ကေတာ႕ျမန္မာနိဳင္ငံအတြက္သင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္၊ဒါေပမဲ့မိုးနည္းလွ်င္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူဖို႕ခက္ခဲပါ
တယ္။ဆည္ေရေလွာင္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္မဲ့ဲံေက်းရြာေတြကိုဖယ္ရွားရတဲ႕အတြက္
စက္ရံုတည္ေဆာက္မဲ့ေနရာပတ္၀န္က်င္းမွာရွိတဲ႔ေဒသခံေတြရဲ႕လူမွဳေရး၊စီးပြားေရးထိ
ခိုက္ေစႏွိဳင္ပါတယ္။ထုတ္လုပ္ရယူမဲ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားလွ်င္မ်ားသေလာက္အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရသလို၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမဲ႔အရင္းအႏွီးလဲမ်ားပါတယ္။ေလာေလာလပ္လပ္လိုအပ္ခ်က္ကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းျဖည္႕ဆည္းေပးဖို႕ခက္ခဲပါတယ္။ေရရွည္မွာေတာ႔စဥ္းစားသင္႔တဲနည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။
(၃)ရုပ္ကၽြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးစြမ္းအင္ျဖစ္တဲ..
 (က)ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကေတာ႕နည္းပညာအျမင့္မ်ားျဖစ္တဲ႕(Clean Coal Technology)ကိုသံုးႏွိဳင္ရင္ေတာ႕
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္မွဳအနဲဆံုးနဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏွိဳင္ပါတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာဟာတစ္ျခာေသာေလာင္စာေတြထက္ေစ်း
သက္သာတဲ႔အတြက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတစ္ယူနစ္ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္လည္းသက္သာပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာလိုအပ္တဲ႕ေက်ာက္မီးေသြးအလံုအေလာက္မရွိေတာင္.
အင္ဒိုနီးရွားမွ၀ယ္ယူလို႕ရပါတယ္။အဓီကအခ်က္ကေတာ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမဂၢါ၀ပ္ေထာင္ဂဏန္းအထိထုတ္ေပးႏွိဳင္တဲ႕စက္ရံုမ်ိဳးကို(၄)(၅)ႏွစ္အတြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္လို႔ရႏွိဳင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္းကမၻာမွာေကာအိမ္နီးျခင္းနိဳင္ငံေတြမွာပါေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်ပ္စစ္
ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြကိုတည္ေဆာက္ၿပီးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
     (ခ)သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕(Gas)ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး
စက္ရံုအေနနဲ႕ကေတာ႔ေက်ာက္မီးေသြးေလာက္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုမထိခိုက္ေစနွိဳင္ေပမဲ့
တြင္းထြက္ေလာင္စာျဖစ္ေနတဲ႕အတြက္အမ်ားအျပားရရွိရန္အကန္႔အသတ္မ်ားရွိပါ
တယ္။စက္ရံုတည္ေဆာက္မဲ့ေနရာအေရာက္ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေတြတည္ေဆာက္ရတဲ႕အတြက္ျဖတ္သန္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္အတြက္ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးကိုမျပတ္ဂရုစိုက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
( ဂ )ဒီဇယ္/ဓါတ္ဆီ/မီးထိုးဆီ ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြ
ကေတာ႕လက္ရွိနိဳင္ငံရဲ႕ႀကြယ္၀ခ်မ္းသာမွဳအရစဥ္းစားရန္မျဖစ္ႏွိဳင္လို႕ျမင္ပါတယ္။
(၄)ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကေတာ႔ေနေရာင္ျခည္အမ်ားအျပားရမွသာအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္၊အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြနဲ႕သာေနေရာင္ျခည္ရရွိတဲ့
အတြက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသိုေလွာင္ရတဲ႔ျပႆနာအမ်ားႀကီးရွိသလိုေနရာဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအမ်ားအျပာလိုအပ္တဲ႕အတြက္စက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမွဳေရး၊စီးပြားေရးကိုထိခိုက္ေစနွိဳင္ပါတယ္။အရင္းအႏွီးမ်ားျပားတဲ႕အတြက္
ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္လဲျမင့္မားပါတယ္၊ျမန္မာနိဳင္ငံလိုအဆင္းရဲဆံုးနီုင္ငံအတြက္ေလာေလာဆယ္အဆင္မေျပနွိဳင္ေသးပါ။
(၅)ေလအားစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကေတာ႕ရာသီဥတုအေပၚလံုးလံုးမွီခိုေနရသည့္အျပင္မုန္တိုင္းအေျခအေနေပၚကိုပါေလ႔လာ
ျပီးေႏရာေရြးခ်ယ္ရျခင္းစတဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိသလိုေနရာအက်ယ္မ်ာမ်ားကိုရယူတည္ေဆာက္ရမည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္နိဳင္ငံတိုင္းကသံုးစြဲႏွိဳင္ျခင္းအျပည့္အ၀မရွိေသးပါ။
(၆)အျခားေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြျဖစ္တဲ႕ စြန္ပစ္ပစၥည္းေလာင္စာသံုးစက္ရံု၊Biomassသံုးစက္ရံုေတြအေနနဲက
ေတာ႕ေလာင္စာကုန္ၾကမ္းေပၚမွီတည္ေနရတဲ႕အတြက္မဂၢါ၀ပ္အမ်ား
အျပားထုတ္ေပးႏွိဳင္တဲကစက္ရံုမ်ိဳးတည္ေဆာက္ဖို႕မျဖစ္နွိဳင္ပါဘူး။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ႔ေက်ာက္မီးေသြးပဲသံုးၾကရမွာပါ..။

ဒီေတာ႔အားလံုးကိုျပန္ျပီးၿခံဳၾကည့္ရင္ေလာေလာဆယ္ဆယ္အျမန္ဆံုးနဲ႔
မဂၢါ၀ပ္အမ်ားအျပားထုတ္ေပးႏွိဳင္တာဆိုလို႕ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကိုသာေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ဒီေန႕ကၽြန္ေတာ္တို႕နိဳင္ငံမွာေက်ာက္မီးေသြးကိုလူသတ္လက္ႏွက္လို႕မေျပာရံုတမယ္ေျပာဆိုေနၾကတာေတြရွိပါတယ္အဲဒီလိုသာအမွန္
ဆိုရင္ဒီေန႕ကမၻာမွာေကာ၊အိမ္နီးျခငိ္းနိဳင္ငံေတြမွာပါေက်ာက္မီးေသြး
ေလာင္စာသံုးစက္ရံုေတြတစ္ရံုရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာသံုးစြဲသမွ်ေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရဲ႕(၃၀.၄%)ဟာေက်ာက္မီးေသြးကိုသံုးၿပီးထုတ္လုပ္ခဲ႕တာပါ။
ဘာေၾကာင့္ဒီလိုသံုးနွိဳင္သလဲဆိုရင္ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ျဖစ္လာႏွိဳင္တဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြကိုေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏွိဳင္တဲ႕Clean Coal Technology သန္႕စင္ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာေၾကာင့္ပါ။

ေက်ာက္မီးေသြးဟာလူသတ္လက္ႏွက္မဟုတ္ပါ......

        ဒါေၾကာင့္လည္းကမၻာမွာေက်ာက္မီးေသြးကိုသံုးၿပီးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
ထုတ္ေနတဲ႕စက္ရံုေတြမွိဳေပါက္သလိုရွိေနဆဲျဖစ္တာပါ။ဒါေပမဲ့ဒီစက္ရံုေတြဟာဒီေန႕ေျပာေနၾကတဲ့ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေစႏိွဳင္တယ္၊လူေတြထိခိုက္ေစႏွိဳင္ပါတယ္ဆိုတဲ့၂၀ရာစုကစက္ရံုမ်ိဳးေတြမဟုတ္ပါဘူး။
၂၁ ရာစုမွာ Clean Coal Technologyဆိုတဲ့နည္းပညာသစ္ေတြနဲ႔
လည္ပါတ္တဲ့စက္ရံုေတြပါ။၂၀၁၇ခုႏွစ္ေမလ(၂)ရက္ေန႕Wikipediaမွာ
ေဖၚျပခ်က္ေတြအရဆိုရင္ကမၻာမွာေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးၿပီးလွ်ပ္
စစ္ဓါတ္အားမီဂါ၀ပ္(၂၀၀၀)နဲ႕အထက္ထုတ္ၿပီးေပးႏွိဳင္တဲ့လည္ပါတ္ဆဲစက္ရံုေပါင္း(၂၀၀)ရွိပါတယ္။

ဒီစာရင္းမွာမီဂါ၀ပ္(၂၀၀၀)ေအာက္စက္ရံုေတြမပါပါဘူး။
          စာရင္းကိုၾကည့္ရင္တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံတည္းမွာ
တင္(၁၁၈)ရံု၊
အေမရိကန္နိဳင္ငံမွာ(၂၀)ရံု၊အိႏၵိယမွာ(၁၅)ရံု၊ေတာင္ကိုရီးယားမွာ(၄)ရံု၊အင္ဒိုနီးရွားမွာ(၃)ရံု၊စသျဖင့္ရွိတာေတြရပါတယ္။

အိမ္နီးျခင္းနိဳင္ငံမ်ားရဲ႕(၂၀၀၀)မဂၢါ၀ပ္ေအာက္စက္ရံုမ်ား....

(၂၀၀၀)မဂၢါ၀ပ္ေအာက္စက္ရံုေတြအေနနဲ႕ဗီယက္နမ္မွာ(၁၀၀)၊(၆၀၀)၊
(၁၂၀၀)မဂၢါ၀ပ္စက္ရံု(၃)ရံု၊
ကေမၻာဒီးယားမွာ(၁၀၀)၊(၂၇၀)၊မဂၢါ၀ပ္စက္ရံု(၂)ရံု၊
အင္ဒိုနီးရွားမွာစက္ရံုေပါင္း(၈၀)နဲဲ႕္မဂၢါ၀ပ္ (၁၈၆၃၀)ထုတ္ေပးေနၿပီးဆက္လက္တည္ေဆာက္ဖို႕နဲ႔
တည္ေဆာက္ဆဲစက္ရံု(၃၄)ရံုနဲ႕မဂၢါ၀ပ္(၁၃၀၈၄)ထုတ္ဖို႕စီစဥ္ေနပါ
တယ္။
အိႏၵိယမွာဆိုရင္္မဂၢါ၀ပ္ေပါင္း(၁၆၇၇၀၇.၈၈)ကိုစက္ရံုေပါင္း(၄၂၉)ရံုနဲ႕ထုတ္ေပးေနပါတယ္။

အိႏၵိယနိဳင္ငံရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳ.......

        ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႕စာရင္းအရအိႏၵိယတစ္နိဳင္ငံလံုးမွာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား(၃၁၉၆၀၆.၃၀)မဂၢါ၀ပ္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်ပ္
စစ္ဓါတ္အာေပးစက္ရံုေတြကစုစုေပါင္းဓါတ္အားထုတ္လႊတ္မွဳရဲ႕
(၆၀.၁၃%)ျဖစ္တဲ့မဂၢါ၀ပ္(၁၉၂၁၆၈.၈၈)နဲ႕ျဖစ္ၿပီးသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕
ထုတ္ေပးတာက(၇.၉၅%)၊ဒီဇယ္ဆီသံုးစက္ရံုေတြက
ထုတ္ေပးတာက(၀.၂၆%)၊အနဳျမဴဓါတ္အားသံုးစက္ရံုနဲကထုတ္ေပး
တာက(၂.၁၂%)၊ေရအားလွ်ပ္စစ္က(၁၃.၉၂%)၊အျခားစက္ရံုေတြက(၁၃.၆၅%)အသီးသီးရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါကိုၾကည့္ရင္ေက်ာက္မီးေသြးဟာအိႏၵိယနိဳင္ငံရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရးမွာအဓိကေနရာကေနအသံုးေတာ္ခံေနတယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္နိဳင္ငံရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳ....
      အလားတူဘဲေက်ာက္မီးေသြးဟာအေမရိကန္နိဳင္ငံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
ထုတ္လုပ္ေရးမွာအဓိကက႑ကပါ၀င္ဆဲျဖစ္တာကိုအေမရိကန္နိဳင္ငံရဲ႕
U.S. Energy Information Administration (EIA)ရဲ႕၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳဟာ
ယူနစ္(KWh)ကီလို၀ပ္နာရီ(၄.၀၈)ထရီလီယံရွိၿပီးေတာ႔ထုတ္လုပ္မွဳရဲ႕
(၆၅%)ဟာရုပ္ကၽြင္းေလာင္စာေတြျဖစ္တဲ႕ေက်ာက္မီးေသြး၊
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ေရနံနဲ႕အျခားဓါတ္ေငြ႕မ်ားမွထုတ္လုပ္ေပးခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲကလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မွဳကိုအေသးစိပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊
(၁)သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကေန(၃၃.၈%)၊
(၂)ေက်ာက္မီးေသြးကေန(၃၀.၄%)၊
(၃)န်ဴကလီးယားကေန(၁၉.၇%)၊
(၄)ျပန္လည္ျပည္ျဖိဳးျမဲေလာင္စာကေန(၁၄.၉%)
အဲဒီျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲကိုမွျပန္ခြဲလိုက္ရင္
(က)ေရအားလွ်ပ္စစ္ကေန(၆.၅%)၊
(ခ)ေလအားလွ်ပ္စစ္ကေန(၅.၆%)
(ဂ)ဘိုင္အိုမတ္စ္ Biomassကေန(၁.၅%)၊
(ဃ)ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကေန(၀.၉%)
(င)Geothermalကေန(၀.၄%)၊အသီးသီးထုတ္လုပ္ရယူပါတယ္။
ဓါတ္ဆီPetroleumကေန(၀.၆%)၊အျခားဓါတ္ေငြ႕မ်ားမွ(၀.၃%)၊ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲမဟုတ္ေသာအျခားေလာင္စာမ်ားမွ(၀.၃%)ထုတ္လုပ္ရယူတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ေက်ာက္မီးေသြးဟာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳမွာ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိဒုတိယအမ်ားဆံုးေလာင္စာ
ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရးမွာ
ေက်ာက္မီးေသြးဟာအဓိကအခန္းက႑ကပါေနဆဲျဖစ္သလိုေနာင္ကိုလဲပါေနအံုးမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

သူမ်ားေတြသံုးေနပါလ်က္ကိုယ္နိဳငံကသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕တားေနၾကတာကေတာ႔.ဒီလိုနည္းပညာေတြနဲ႕သံုးနိဳင္တာမသိေသးလို႕ဘဲလို႕ျမင္ပါတယ္။
အေသအျခာသိရင္ေတာ႕တားၾကလိမ့္မယ္မထင္ပါ။
သိလ်က္နဲ႕မ်က္စိမွိတ္တားေနၾကတာဆိုရင္ေတာ႔စဥ္းစာစရာေတြျဖစ္လာပါၿပီ။
              ေခတ္သစ္ကိုလိုနီစနစ္ကိုကိုယ္နိဳင္ငံမွာလာေရာက္ပံုေဖၚတာမွာပူးေပါင္း
ပါ၀င္သူ၊ၾကံရာပါေတြမျဖစ္ၾကပါေစနဲ႕၊နိဳင္ငံအတြက္ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါ..။

              နိဳင္ငံတိုးတက္ဖို႕ရည္ရြယ္ၿပီးေရးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
           
              ပညာရွိႀကီးမဟုတ္ပါ။
           
              သိထားေသာဗဟုသုတေလးအနည္းအက်ဥ္းကိုသာ
နိဳင္ငံအက်ိဳးၾကည့္၍မွ်ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
           
ထြန္းထြန္း(သတၱဳတြင္း)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...